Kimono đen cao cấp nhu-ộm từ bùn của Nhật Bản khiến du khách tò mò

BTV 5/12/2018 7:49 sáng

Xuất x-ứ từ đảo Amami Oshima, Oshima Tsumugi là loại kimono cao cấp của Nhật Bản có thể giữ qua 2-3 th-ế h-ệ. Màu đen của vải do các phả-n ứ-ng hóa học xảy ra trong quá trình nh-uộm bùn.

Nguồn: news.zing.vn