Chi tiết bản cập nhật 10.4 Đấu Trường Chân Lý: Làm lại Băng Tộc

BTV 20/02/2020 1:25 chiều

Chi tiết bản cập nhật 10.4 Đấu Trường Chân Lý: Làm lại Băng Tộc


ổng hợp các thay đổi ở bản cập nhật 10.4

Tộc/Hệ

Ngọc: Ngưỡng sát thương nhận vào tăng từ 100/60 lên 110/60

Độc: Lượng mana tăng thêm giảm từ 50% xuống 30%

Băng:

Tỉ lệ choáng nay chỉ còn 25% ở mọi cấp độ

(Hiệu ứng mới) Gây thêm 75/175/350 sát thương phép khi choáng

Băng Tộc được làm lại, gây nhiều sát thương hơn nhưng hiệu ứng khống chế giảm

Tướng

Ornn: Sát thương kỹ năng tăng từ 100/200/300 lên 125/250/450

Taliyah: Mana khởi đầu giảm từ 50 xuống 30

Senna: Cộng sát thương cho đồng minh tăng từ 15/40/65 lên 20/45/70

Azir: Mana khởi đầu giảm từ 75 xuống 50

Nocturne: Tốc độ đánh tăng từ 0,7 lên 0,8

Lucian: Tỉ lệ SMCK của kỹ năng tăng lên 0,5 mọi cấp độ

Olaf: Máu tăng từ 750 lên 850, Tốc độ đánh cộng thêm của kỹ năng ở cấp độ 1 tăng từ 100% lên 125%

Olaf được buff khá mạnh trong bản cập nhật này

Singed: Sát thương kỹ năng ở cấp độ 1 tăng từ 150 lên 225

Taric: Thời gian miễn nhiễm sát thương thay đổi từ 3/3/5 thành 2.5/2.5/8

Zed: Tốc độ đánh tăng từ 1.0 lên 1.1

Loading...