• Liên Quân Mobile

Cho phép phần mềm từ bên thứ 3 can thiệp vào game, người chơi Liên Quân không chỉ đối mặt với khả năng mất tài khoản mà còn có thể gặp gian lận trong giao dịch. Trong tuần qua, hơn 50.000 tài khoản đã bị